Wydajność przy jednokrotnym malowaniu

8-10 m²/l

Opakowania

dostępne pojemności: 10 l

HETTA AKRYL F

Farba dyspersyjna do fasad.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Farbę HETTA AKRYL F stosuje się do dekoracyjno-ochronnego, zewnętrznego malowania gładkich ścian, tynków wapienno-cementowych, cementowych, gładkich betonów.

Parametry użytkowe
– bardzo dobra adhezja do podłoża mineralnego,
– wysoka siła krycia,
– przyjazna dla otoczenia i środowiska,
– odporna na ścieranie,
– przepuszczalna dla pary wodnej, zapewnia „oddychanie” ścian,
– odporna na działanie czynników atmosferycznych w tym również promieniowania UV.

SPOSÓB MALOWANIA

1. Przygotowanie podłoża
Powierzchnia malowana powinna być: sucha, czysta, odpylona i bez spękań. Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć zmyć wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. Powłoki stare z farb emulsyjnych wyraźnie łuszczące się usunąć a powierzchnie przemyć wodą z dodatkiem środków myjących. Dobrze wysuszone, świeże tynki, mocno chłonne i luźno związane podłoża zagruntować preparatem gruntująco-wzmacniającym HETTA GRUNT F. Ubytki lub spękania powierzchni malowanej uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną.

2. Malowanie
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Zalecana ilość warstw 1-2. Dopuszcza się w razie potrzeby do nakładania pierwszej warstwy farbę rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% wag., co zagwarantuje lepszą przyczepność do podłoża. Drugą warstwę nakładać po co najmniej 4 godzinach od nałożonej pierwszej tj. po jej wyschnięciu. Nie zaleca się rozcieńczania farby przy nakładaniu drugiej warstwy. Po każdorazowym zakończeniu prac malarskich narzędzia starannie umyć wodą

3. Temperatura
Malować przy temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej niż 5°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.

4. Wydajność
Wydajność jednokrotnego malowania wynosi 8-10 m²/l.

Produkt posiada Atest PZH.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU