Wydajność przy jednokrotnym malowaniu

do 10 m²/l

Opakowania

dostępne pojemności:  5 l, 10 l

HETTA AKRYL LX

Farba dyspersyjna do ścian i sufitów.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

HETTA AKRYL LX to lateksowa farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych wewnątrz budynków.

Parametry użytkowe
– łatwa w stosowaniu,
– dobra przyczepność do podłoża,
– wydajna i dobrze kryjąca,
– dobra odporność powłoki na zmywanie,
– doskonale komponuje się z kolorami,
– zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian.

SPOSÓB MALOWANIA

1. Przygotowanie podłoża
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być: suche, czyste, odtłuszczone, odpylone i bez spękań. Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć a podłoże zmyć wodą. Powierzchnie z farb dyspersyjnych, źle przylegającego podłoża usunąć a inne zmyć wodą z dodatkiem środka myjącego. Zmywane powłoki starych farb dokładnie wysuszyć. Świeże wysuszone tynki i podłoża silnie chłonące wodę jak też dotychczas niemalowane zagruntować gruntem HETTA GRUNT W. Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią oczyścić mechanicznie i zdezynfekować preparatem grzybobójczym uwzględniając
przy tym usunięcie przyczyny ich powstania. Spękania i nierówności uzupełnić masą szpachlową dobrze zeszlifowaną po wyschnięciu.

2. Malowanie
Farbę dokładnie wymieszać. Zalecana ilość warstw 1-2 przy czym ewentualnie drugą warstwę nakładać w odstępie ok. 4 godzin od nałożenia pierwszej.
Sprzęt malarski po zakończonych pracach umyć dokładnie wodą.

3. Temperatura
Prace malarskie prowadzić w temperaturze otoczenia, ale nie niższej niż +10°C i nie wyższej niż +30°C.

4. Wydajność
Wydajność jednokrotnego malowania wynosi  do 10 m²/l.

Produkt posiada Atest PZH.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU