Wydajność przy jednokrotnym malowaniu

8-10 m²/l

Opakowania

dostępne pojemności: 10 l

HETTA ECON W

Farba dyspersyjna do wnętrz.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Farba HETTA ECON W przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania gładkich ścian, sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, betonu, gipsu, płyt wiórowych, płyt kartonowo-gipsowych.

Parametry użytkowe
– łatwa w stosowaniu,
– wysokie krycie,
– ciepła biel, komponuje się z innymi kolorami,
– dobra przyczepność do podłoża,
– doskonale komponuje się z kolorami,
– powłoka oddychającą,
– przyjazna dla otoczenia i środowiska.

SPOSÓB MALOWANIA

1. Przygotowanie podłoża
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być: suche, czyste, odtłuszczone, odpylone i bez spękań. Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnie pomalowane farbami dyspersyjnymi odtłuścić, myjąc je wodą z dodatkiem środka myjącego. Świeże, wysuszone i wysezonowane tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe i podłoża po raz pierwszy malowane) zagruntować gruntem HETTA GRUNT W. Ewentualne nierówności i ubytki podłoża uzupełnić masą szpachlową lub zaprawą tynkarską. Świeże tynki malować po 6 tygodniach od ich nałożenia.

2. Malowanie
Farbę dokładnie wymieszać. Zalecana ilość warstw 1-2 w zależności od podłoża. Drugą warstwę nakładać w odstępie ok. 4 godzin od nałożenia pierwszej (po wysuszeniu). Sprzęt malarski po zakończonych pracach umyć dokładnie wodą.

3. Temperatura
Farbę nakładać w temperaturze otoczenia i podłoża nie niższej niż 10°C i nie wyższej niż 30°C.

4. Wydajność
Wydajność jednokrotnego malowania wynosi 8-10 m²/l.

Produkt posiada Atest PZH.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU