Wydajność przy dwukrotnym malowaniu

2-2,5 m²/l

Opakowania

dostępne pojemności: 10 l

HETTA TERMO F

Termorefleksyjna farba do fasad.

Dekoruje elewacje i poprawia bilans energetyczny budynku.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Gotowa farba wodorozcieńczalna przeznaczona do dekoracyjno-ochronnych malowań na niemal wszystkich podłożach na zewnątrz budynków.

HETTA TERMO F Unikalny skład produktu sprzyja poprawie bilansu energetycznego budynku poprzez odbijanie promieniowania od pomalowanej powierzchni. Oprócz właściwości  izolacyjnych powłoka zapewnia właściwości izolacyjno-refleksyjne, wpływające na odporność fasad na niskie temperatury, i uzupełnia mikropęknięcia w powłoce.

Malowanie kompleksowe produktami linii HETTA TERMO pozwala osiągnąć oszczędności zużycia energii na poziomie ok. 30%.

Parametry użytkowania:
> Zmniejsza wpływ promieniowania słonecznego na niekontrolowane
nagrzewanie się budynków.
> Ogranicza wchłanianie wody przez fasadę podczas opadów deszczu.
> Zapewnia lepszą wymianę resztkową pary wodnej z fasady.
> Zapobiega powstawaniu mikropęknięć w powierzchni fasady.
> Utrudnia powstanie alg oraz zabrudzeń powierzchni.
> Może być stosowana na powierzchnie:
– tynków akrylowych, cementowo-wapiennych,
– elewacji mineralnych,
– konstrukcji metalowych.

Rekomendowane zastosowanie:
> fasady budynków mieszkalnych: domów wolnostojących i bloków
> elewacje budynków podlegających ochronie zabytków architektonicznych, w przypadku których stosowanie innych rozwiązań termoizolacyjnych (styropian, wełna mineralna), nie mieści się w kryteriach utrzymywania historycznych walorów urbanistyki (kamienice, budynki sakralne, historyczne budynki użyteczności publicznej, inne)
> fasady budynków użyteczności publicznej
> wszelkie elewacje zewnętrzne

SPOSÓB MALOWANIA

1. Przygotowanie podłoża
Podłoże oczyścić z kurzu, brudu, pozostałości poprzednich powłok, spękań, a następnie uzupełnić ubytki i zagruntować gruntem akrylowym HETTA GRUNT F.

2. Malowanie
Po wyschnięciu gruntu, farbę dokładnie wymieszać i malować ściany dwukrotnie za pomocą wałka lub pędzla, które pozostawiają jak najmniejszą strukturę namalowanej powierzchni. Po wyschnięciu pierwszej powłoki (ok.: 6 h), nanieść kolejną. Zalecana grubość powłoki to 0,35-0,40 mm. Schnięcie całkowite zależne jest od temperatury.

3. Temperatura
Nanoszenie HETTA TERMO F dla uzyskania najlepszej powłoki, zalecane jest w temperaturze od +15 do +25°C.
Produkt wrażliwy na niskie temperatury, przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w miejscach nienasłonecznionych.

4. Wydajność
Wydajność przy dwukrotnym malowaniu wynosi 2-2,5 m²/l.

5. Kolory
Podstawowym kolorem HETTA THERMO F jest biel. Można barwić ją dostępnymi pastami koloryzującymi na bazie tlenkowych pigmentów odpornych na UV.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

EKRAN TERMOREFLEKSYJNY HETTA TERMO F

HETTA TERMO F tworzy na pomalowanej powierzchni ekran, który odbija promieniowanie, pozwalając jednocześnie ścianie oddychać, a dzięki swojej strukturze odprowadza wilgoć ze ściany.
Samo zjawisko można porównać do „odsysania” wilgoci z muru, co jest niezwykle ważne zwłaszcza przy renowacji budynków podlegających ochronie architektonicznej. Dzięki temu ściany zabezpieczone HETTA TERMO F są suche, co przekłada się na ich lepszą izolacyjność. To z kolei pozwala na oszczędność energii wydatkowanej na ogrzewanie lub ochładzanie budynku. Podobnie jak w przypadku HETTA TERMO W, stabilizuje temperaturę na ścianie, chroniąc elewację zewnętrzną przed napięciami związanymi z jej skokami, a w konsekwencji spękaniami, zapewniając jej tym samym trwały kolor na lata.

ZACHOWANIE ŚCIANY PO ZASTOSOWANIU FARBY HETTA TERMO F