Konferencja Termomodernizacja
26 Wrzesień, 2017
Jak wpływa fasadowa farba termorefleksyjna na energooszczędność?
17 kwietnia, 2020
Zdjęcie pokazujący pomalowany dach

Korzyści z malowania dachu farbą HETTA TERMO D

Z punktu widzenia nauki stosowanie farby HETTA TERMO D ma swoje głębokie uzasadnienie. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że w ciągu roku dociera ze Słońca średnio około 1100 kWh energii na każdy metr kwadratowy naszego kraju. Żeby uświadomić sobie konsekwencję ekonomiczną tego zjawiska, należy wiedzieć, że 1 kWh energii elektrycznej kosztuje w Polsce od ok. 20 do ok. 60 groszy, przy czym na cenę wpływają takie czynniki jak wybór taryfy, operatora, miejsce odbioru itp. Do dalszych rozważań przyjmijmy „środek tego przedziału”, tj. 40 groszy za 1 kWh energii. Zatem 1100 kWh energii kosztuje w Polsce 440 zł. Przyjmijmy dalej, że średnia powierzchnia dachu domu to około 100 metrów kwadratowych. Zatem całkowita neutralizacja energii Słońca przekazywanej naszemu domowi kosztuje przy przyjętych założeniach 44 000 zł.
Oznacza to, że aby całkowicie zneutralizować tę energię, musimy ponieść olbrzymie koszty. Oczywiście zimą ogrzewanie dachu naszego domu to zjawisko bardzo korzystne. Ale latem ogrzewanie dachu przez energię dopływającą ze Słońca skutkuje wysoką temperaturą w mieszkaniach i koniecznością stosowania urządzeń chłodzących zasilanych energią elektryczną co, jak wykazano, sporo kosztuje. Pomalowanie dachu farbą HETTA TERMO D zapobiega przekazywaniu naszemu domowi energii słonecznej poprzez dach. Aby to zrozumieć, posłużę się fizyką, ale na poziomie podstawowym, tak aby każdy zainteresowany ww. problemem mógł zaczerpnąć tej wiedzy bez konieczności poszukiwań specjalistycznych określeń w Internecie. Mianowicie, farba HETTA TERMO D posiada biały, jaskrawy kolor. Te cechy są bardzo ważne, ponieważ taki kolor farby sprawia, że odbija ona efektywnie większość energii dochodzącej ze Słońca i sprawia tym samym, że dach się słabiej ogrzewa. Dla porównania czarna chropowata powłoka pochłania energię z bardzo dużą efektywnością.
Ale na tym nie koniec. Stosowanie tej farby przynosi więcej korzyści. Posiada ona bowiem własności hydrofobowe, które sprawiają, że woda nie przedostaje się przez warstwę farby. Woda tworzy widoczne gołym okiem krople na powierzchni dachu pokrytego farbą HETTA TERMO D i po pewnym czasie odparowuje, a powierzchnia dachu pod warstwą farby pozostaje sucha. Nie muszę wyjaśniać, jakie szkody powoduje woda w naszych dachach, szczególnie zimą, gdy wnika w powierzchnię dachu, zamarza, zwiększając swoją objętość, i rozrywa pokrycie dachowe. Koszty tego negatywnego zjawiska można oszacować, ale tym razem pozostawiam to wszystkim zainteresowanym.
Kolejną własnością farby HETTA TERMO D jest zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem działania czynników mechanicznych z zachowaniem ciągłości struktury warstwy farby na pomalowanej powierzchni. Jest to możliwe dzięki temu, że farba zawiera specyficzne cząsteczki zwane elastomerami. Dla lepszego zrozumienia tych własności dodam, że elastomer posiada zdolność zmiany swoich wymiarów w szerokim zakresie w momencie, gdy jest poddawany naprężeniom rozciągającym, ścinającym lub ściskającym. Oczywiście po odciążeniu następuje powrót do pierwotnych wymiarów i kształtów. Te własności sprawiają, że farba jest odporna na wszelkie uszkodzenia mechaniczne takie jak ścieranie, nagniatanie itp.
Reasumując, można powiedzieć, że analiza własności farby HETTA TERMO D za pomocą fizyki jednoznacznie dowodzi, że zastosowanie farby nie tylko przełoży się na wymierne korzyści ekonomiczne, ale jednocześnie sprawi, że raz pomalowany dach nie będziemy musieli malować przez wiele lat.

Dane: Adam Konefał, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski.

Chcesz pomalować dużą powierzchnię dachu magazynu lub hali?

Skontaktuj się z nami